Enskilt avlopp i Göteborg | DTC Mark och Bygg AB
17707
page,page-id-17707,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Enskilt avlopp med minireningsverk

Vi på DTC har ett samarbete kring reningsverk med tillverkaren 4evergreen och kan stolt erbjuda dig som kund minireningsverk av hög kvalité till ditt hushåll eller fritidsboende när du vill ha ett enskilt avlopp. Minireningsverket lämpar sig för 1-5 enskilda hushåll och kan användas för att rena ditt avloppsvatten från bad, tvätt, disk och/eller avloppsvatten från toaletten. Enskilt avlopp med sluten tank och BDT på burk eller minireningsverk passar sådana hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det lämpar sig för både permanentboende och fritidsbostäder plus att man gör miljön en tjänst, då inget orenat avloppsvatten kommer ut i naturen.

 

4evergreen minireningsverk

 

I 4evergreen minireningsverk renas allt avloppsvatten i en tank, som varken innehåller pumpar eller andra rörliga delar. Tanken innehåller allt som behövs. Avloppsvattnet renas genom en kemisk och biologisk process samt mikrofiltrering och UV-behandling innan det leds ut från tanken. Detta för med sig att även bakterier som annars brukar förekomma i utloppet från ett reningsverk tas bort. Detta finns som tillval på våra minireningsverk BC. Kontrollera vilket krav kommunen har hos dig eller kontakta oss, vi gör kostnadsfria hembesök för rådgivning och prisförslag.

 

Fördelar

 

  • Det är EN12566-3 certifierat för svenska krav inklusive bakterierening(tillval)
  • Det är konstruerat efter rådande lagkrav och förhållanden på den svenska marknaden
  • I tanken finns inga rörliga delar eller pumpar
  • Hela reningsprocessen sker i en och samma tank inklusive så kallad efterpolering
  • Ingen obehaglig lukt
  • Man kan tömma slammet själv,(om din kommun tillåter det)
  • Gammaldags slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla behövs inte
  • Gratis service och tillsyn av installerade system det första året
  • Låga driftskostnader
  • Det kan även ställas in i ”pausläge” och ändå fungera utan problem efter ett längre uppehåll, till exempel installerat vid en fritidsbostad i skärgården eller på fastlandet där man inte befinner sig året runt

 

En så kallad DuO-tank kan installeras före reningsverket och fungerar då som ett extra slamlager. Slammet behöver alltså inte tömmas lika ofta. Om det inte skulle finnas möjlighet till kommunal slamtömning finns det också en lösning med mobil slamavvattnare. Slammet kan då komposteras efter avvattningen på den egna fastigheten. Vi kan även installera kontrollskåp i olika storlekar där all kringutrustning kan placeras, alternativ placering är t ex källare, garage, eller annan närliggande liggande byggnad.

 

Viktiga saker att tänka på när du ska ha enskilt avlopp

 

Minireningsverket är en produkt för avloppsvattenrening, den klassas som en byggprodukt och hör därför under byggproduktdirektivet från Boverket. Detta innebär att det måste vara CE-märkt enligt EN12566-3, vilket 4evergreen reningsverk såklart är. På basis av detta godkänner kommunen vanligtvis ansökan om reningsverket och det borde därför inte bli några problem med beviljandet. I produktens prestandadeklaration finns det också redovisat reduktionen av bakterierna, biokemisk syreförbrukning, totalkväve och totalfosfor.

PDF 4evergreen-minireningsverk BC
PDF 4evegreen markbädd på burk ER
PDF 4evegreen BDT på burk folder

Kontakta oss gärna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)